Historia

 

Om Föreningen

 

Pure Power bildades den 22 augusti 2014 och har i dagsläget ett sextiotal medlemmar, varav cirka trettio medlemmar med tävlingslicens.

I föreningens rörelse är visionen "ren kraftsport" viktig. Vi vill utforma idrotten så att den, i alla led, utvecklas och förbättras i form och innehåll. Då föreningens vision är ”ren kraftsport” är allt bruk av dopingmedel oacceptabelt inom föreningens rörelse. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.

 

 

Närmast hjärtat bär vi vår vision.

Foto på Markus Carlsson, sent 70-tal i staterna.